מבצע סיום ש"ס משניות לע"נ של

66

חיילינו שנפלו במבצע צוק איתן.

משנה – נשמה
משנה אותיות נשמה, נלמד כולנו לעילוי נשמת הקדושים שנפלו במבצע צוק איתן. בעז"ה נסיים יחד בעבור כל חייל שנפל ש"ס משניות. מוזמנים להיכנס לעמוד של כל חייל ולבחור מסכת שתלמדו אתם לע"נ. (המערכת דורשת רישום על מנת לתת תזכורות ללומדים לסיים את הלימוד).

In Hebrew, the word "mishna" has the same letters as the word "neshama", or "soul". As such, it is an ancient tradition to study all of mishna in the memory... Read more >>

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל שחר שלו הי”ד

סמל שחר שלו הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל נתנאל ממן הי”ד

סמל נתנאל ממן הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סרן לירן אדיר (אדרי) הי”ד

סרן לירן אדיר (אדרי) הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סגן הדר גולדין הי”ד

סגן הדר גולדין  הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר ליאל גדעוני הי”ד

סמ"ר ליאל גדעוני הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ן בניה שראל הי”ד

רס"ן בניה שראל הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ל דניאל מרש הי”ד

רס"ל דניאל מרש הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר שי יעקב קושניר הי”ד

סמל-ראשון שי יעקב קושניר הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר נועם רוזנטל הי”ד

סמ"ר נועם רוזנטל הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סרן עמרי טל הי”ד

סרן עמרי טל הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר גיא אלגרנטי הי”ד

סמ"ר גיא אלגרנטי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר עומר חי הי”ד

סמ"ר עומר חי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר מתן גוטליב הי”ד

סמ"ר מתן גוטליב הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל נדב ריימונד הי”ד

סמל נדב ריימונד הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל דניאל קדמי הי”ד

סמל דניאל קדמי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל ברקאי ישי שור הי”ד

סמל ברקאי ישי שור הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר שגיא ארז הי”ד

סמ"ר שגיא ארז הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר דור דרעי הי”ד

סמ"ר דור דרעי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר משה דוינו הי”ד

סמ"ר משה דוינו הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רב”ט נירן כהן הי”ד

רב"ט נירן כהן הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רב”ט מידן ביטון הי”ד

רב"ט מידן ביטון הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר אליאב כחלון הי”ד

סמ"ר אליאב כחלון הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ל עדי בריגה הי”ד

רס"ל עדי בריגה הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר עמית יאורי הי”ד

סמ"ר עמית יאורי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ל ברק רפאל דגורקר הי”ד

רס"ל ברק רפאל דגורקר הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רנ”ג רמי כחלון הי”ד

רנ"ג רמי כחלון הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סרן ליעד לביא הי”ד

סרן ליעד לביא הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סגן רועי פלס הי”ד

סגן רועי פלס הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר אברהם גרינצויג הי”ד

סמ"ר אברהם גרינצויג הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר גל בסון הי”ד

סמ"ר גל בסון הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר גיא בויילנד הי”ד

סמ"ר גיא בויילנד הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר גיא לוי הי”ד

סמ"ר גיא לוי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר אורון שאול הי”ד

סמ"ר אורון שאול הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ל יאיר אשכנזי הי”ד

רס"ל יאיר אשכנזי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר שחר דובר הי”ד

סמ"ר שחר דובר הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר לי מט הי”ד

סמ"ר לי מט הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סגן פז אליהו הי”ד

סגן פז אליהו הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סגן נתן כהן הי”ד

סגן נתן כהן ז"ל

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סרן דמיטרי לויטס הי”ד

סרן דמיטרי לויטס הי"ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ל ראשון אוהד שמש הי”ד

רב-סמל ראשון אוהד שמש ז"ל

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ל עודד בן סירא הי”ד

רס"ל עודד בן סירא הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר אביתר תורג’מן הי”ד

סמ"ר אביתר תורג'מן הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר אורן נח הי”ד

סמ"ר אורן נח הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל בן וענונו הי”ד

סמל בן וענונו ז"ל

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל שון מונדשיין הי”ד

סמל שון מונדשיין הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר דניאל פומרנץ הי”ד

סמ"ר דניאל פומרנץ הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר שחר תעשה הי”ד

סמ"ר שחר תעשה הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל מקס שטיינברג הי”ד

סמל מקס שטיינברג הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר ג’ורדן בן סימון הי”ד

סמ"ר ג'ורדן בן סימון הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סג”מ יובל הימן הי”ד

סג"מ יובל הימן הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ב בייניסיאן קסהון הי”ד

רס"ב בייניסיאן קסהון הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל נדב גולדמכר הי”ד

סמל נדב גולדמכר הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר יובל דגן הי”ד

סמ"א יובל דגן הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר טל יפרח הי”ד

סמ"ר טל יפרח הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סא”ל דולב קידר הי”ד

סא"ל דולב קידר הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר משה מלקו הי”ד

סמ"ר משה מלקו הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר ניסים שון כרמלי הי”ד

סמ"ר ניסים שון כרמלי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר עוז מנדלוביץ’ הי”ד

סמ"ר עוז מנדלוביץ' הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר גלעד יעקבי הי”ד

סמ"ר גלעד יעקבי הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סרן צבי קפלן הי”ד

סרן צבי קפלן

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ן צפריר בר אור הי”ד

רס"ן צפריר בר אור הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר בניה רובל הי”ד

סמ"ר בניה רובל הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סג”מ בר רהב הי”ד

סגן-משנה בר רהב ז"ל

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
רס”ן אמוץ גרינברג הי”ד

רס"ן (במיל') אמוץ גרינברג הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמל אדר ברסנו הי”ד

סמל אדר ברסנו הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד

להצטרף / Join

לימוד ש”ס משנה לע”נ
סמ”ר איתן ברק הי”ד

סמ"ר איתן ברק הי”ד

פנוי ללימוד בקבוצה זו:
הכל נמצא בלימוד
  • בחסות תנועת בנ”ע
  • מבית ישיבת אור עציון
  • עיצוב ובניית אתרי וורדפרס