שיטת הקיבוץ (Chunking)

מה נלמד?

1. איך לזכור מושגים, שמות, מספרים ונתונים יבשים
2. איך לזכור רעיון אחד בלבד - שמכיל בתוכו מספר רעיונות רבים

איזו בעיה השיטה פותרת?

איך אתם מצליחים לזכור כל כך טוב את מספר הטלפון שלכם? או את תאריך הלידה שלכם? מה אם הייתם יכולים לזכור כך את חומר הלימוד שלכם?

שיטת הקיבוץ עוזרת לנו לזכור רעיונות רבים בזכות רעיון אחד מרכזי

ציוד נדרש

1. מחברת הקורס - כדי לרשום את שלבי השיטה
2. יצירתיות

מרצה

אביב תומר

אביב תומר