איחוד הטכניקות
איך ללמוד למבחן

מה נלמד?

איך לשלב את כל הטכניקות שלמדנו עד כה כדי ללמוד למבחן

איזו בעיה השיטה פותרת?

מדובר באחד הפרקים החשובים ביותר בקורס הזה.
עד כה למדנו הרבה שיטות, אך כשרוצים להשתמש בכולן יחד, יש לעשות זאת בחכמה.

ברגע שתלמדו איך לעשות זאת, הלמידה שלכם תהיה יעילה ופשוטה ותהיו רגועים ושקטים לפני כל מבחן.

ציוד נדרש

מחברת הקורס - כדי לרשום את הנושא ולזכור אותו

מרצה

אביב תומר

אביב תומר