שיטת בחן את עצמך

מה נלמד?

1. איך לשפר את הזיכרון שלנו
2. איך ללמוד למבחן

איזו בעיה השיטה פותרת?

כשאנחנו רוצים לזכור חומר מסוים אנחנו פשוט מתחילים לקרוא אותו מתחילתו ועד סופו.
הבעיה מתעוררת כשאנחנו צריכים לזכור יותר מדי "חומר רחב ולא מתומצת" לכן שיטת בחן את עצמך תוציא מהמוח שלנו את מירב הפוטנציאל ותגרום לנו לזכור את הנושאים שאנחנו רוצים לדעת למבחן.

ציוד נדרש

1. מחברת הקורס - כדי לרשום את שלבי השיטה
2. שאלות קודמות/מבחנים קודמים על חומר הלימוד

מרצה

אביב תומר

אביב תומר